گلهای شاداب دبستان

<<سال توليدملي و حمايت از كاروسرمايه ي ايراني گرامی باد>>

بودجه بندی کتب دوره ابتدایی

به نام حضرت دوست

 

بودجه بندی پیشنهادی کتابهای پایه اول ابتدایی

 

 

 

مهر

آبان

آذر

ید

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

ریاضی

 

1تا‏‏24

25تا49

50تا75

76تا94

95تا114

115تا139

140تا151

152تا164

علوم

 

1تا9

10تا23

24تا37

38تا47

48تا59

60تا73

74تا81

82تا88

 

بودجه بندی دروس فارسی وقرآن در کتاب مربوطه آمده است.

 

بودجه بندی کتب پایه دوم

 

           ماه دروس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

قران

 

1تا12

13تا22

23تا35

36تا44

45تا60

61تا70

71تا78

79تا94

هدیه ها

 

1تا17

18تا27

28تا35

36تا43

44تا49

50تا57

58تا63

64تا71

علوم

 

6تا11

12تا18

19تا30

31تا41

42تا49

50تا62

63تا75

76تا85

ریاضی

 

2تا22

23تا47

48تا69

70تا82

83تا107

108تا129

130تا141

142تا156

 

کتاب بخوانیم (فارسی) هر هفته یک درس تدریس گردد.

 

 

بودجه بندی دروس پایه ی سوم ابتدایی

 

ماه

دروس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

قران

 

1 تا 25

26 تا 43

44 تا 67

*

68تا83

#  84تا101

102تا121

122تا131

132تا 145

هدیه ها

 

8 تا 17

18 تا 27

28 تا 35

36 تا 45

46 تا 53

54 تا 63

64 تا 67

68 تا 77

فارسی

 

2 تا 32

33 تا 57

58 تا 80

81تا 105

106تا122

123تا 142

143 تا159

160تا172

اجتماعی

 

1 تا 14

15 تا 23

24 تا 32

33 تا 42

43 تا 50

51 تا 61

62 تا 69

69 تا 73

ریاضی

 

1 تا 30

31تا 62

63تا 90

91تا117

118تا136

137تا167

168تا179

180تا192

علوم

 

6 تا 26

27تا 41

42تا 61

62 تا 71

72 تا 83

84 تا 97

98تا106

107تا117

*  هفته چهارم دی ماه برای مرور درسها درنظرگرفته شده است.

# هفته اول بهمن ماه امتحانات نوبت اول می باشد.

 

 

 

بودجه بندی کتابهای پایه چهارم دبستان

 

               ماه

دروس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

 

قران

1 تا 19

20  تا  38

39  تا  60

61  تا  80

81  تا  98

99  تا  115

116  تا  127

128  تا  138

هدیه ها

 

1  تا  11

12  تا  21

22  تا  31

32  تا  45

46  تا  52

53  تا  61

62  تا  69

70  تا  79

جغرافی

 

1  تا  10

11  تا  19

20  تا  27

28  تا  36

37  تا  43

44  تا  55

56  تا  61

62  تا  67

تاریخ

 

69  تا  72

73  تا  76

77  تا  80

81  تا  85

86  تا  90

91  تا  96

97  تا  100

101  تا  106

مدنی

 

107  تا  110

111  تا  114

115  تا  118

119  تا  120

121  تا  123

124  تا  127

128  تا  130

131  تا  133

ریاضی

 

1  تا  25

26  تا  50

51  تا  76

77  تا  100

101  تا  126

127  تا  151

152  تا  164

165  تا  186

علوم

 

1  تا  14

15  تا  29

30  تا  44

45  تا  57

58  تا  71

72  تا  84

85  تا  93

94  تا  104

 

فارسی (بخوانیم )هر هفته یک درس

 

بودجه بندی کتابهای پایه ی پنجم

 

               ماه

دروس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

قران

 

  1تا18

19 تا 36

37تا61

 62تا68

69تا90

91تا107

108تا118

119تا126

هدیه ها

 

1تا23

24تا37

38تا53

54تا63

64تا77

78تا95

96تا105

106تا111

جغرافی

 

1تا9

10تا21

22تا32

33تا37

 

38تا49

50تا58

59تا64

65تا73

تاریخ

 

76تا82

83تا89

90تا96

97تا104

105تا112

113تا120

121تا124

125تا135

مدنی

 

138تا141

142تا144

145تا147

148تا149

150تا152

153تا155

156تا161

162تا164

ریاضی

 

1تا21

22تا37

38تا57

58تا65

66تا85

86تا106

107تا117

117تا133

علوم

 

6تا21

22تا38

39تا60

61تا70

71تا86

87تا97

98تا102

103تا112

فارسی

 

2تا25

26تا52

53تا80

81تا99

100تا127

128تا154

155تا165

166تا181

 

·       هفته آخر دی ماه برگزاری امتحانات نوبت اول می باشد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۶ساعت ۱۹:۵ بعد از ظهر  توسط جوادحیدرنژاد  |